Φαρμακευτικές Εταιρίες

IsoBox MDP/MEP Puzzle Series

Παρουσίαση του IsoBox MDP/MEP Puzzle Series, ενός καινοτόμου προϊόντος από την Εταιρία Mediline Isothermal Solutions Α.Ε..
Πρόκειται για ένα ισοθερμικό κιβώτιο, κατοχυρωμένο με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Διεθνώς, του οποίου οι πλευρές από εξηλασμένη (MDP) ή διογκωμένη πολυστερίνη (MEP) συναρμολογούνται ως Puzzle και ειδικά σχεδιασμένα κυτία περιτύλιξης αυτού.
Η μέθοδος συναρμολόγησης του ισοθερμικού κιβωτίου από εξηλασμένη (MDP) ή διογκωμένη πολυστερίνη (MEP) επιδεικνύει μοναδικά χαρακτηριστικά, καθότι δεν απαιτείται η χρήση συγκολλητικού μέσου κατά την συναρμολόγηση, η οποία μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα. Οι πλευρές του ισοθερμικού κιβωτίου συνδέονται μεταξύ τους σταθερά και σχηματίζουν ένα ομοιογενές και στέρεο ισοθερμικό κιβώτιο με εξαιρετικά Μηχανικά και Θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, η επιλογή προς τον Πελάτη παράδοσης του ισοθερμικού κιβωτίου σε αποσυναρμολογημένη μορφή (disassembled), δύναται να εξοικονομήσει αποθηκευτικό χώρο έως και 200% σε αντίθεση με τις συμβατικές Ισοθερμικές Συσκευασίες της Αγοράς.
Το IsoBox MDP/MEP Puzzle Series αποτελεί την πιο σύγχρονη και καινοτόμο Λύση για την μεταφορά θερμοκρασιακά ευαίσθητων προϊόντων, παρέχοντας μια πρόταση για την βέλτιστη μεταφορά Φαρμακευτικών Προϊόντων σε επίπεδο Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Οι προτεινόμενες λύσεις συσκευασίας θερμοευαίσθητων προϊόντων αποτελούνται από παγοκύστες σκληρού ή μαλακού τύπου, θερμομονωτικά κιβώτια από Εξηλασμένη ή Διογκωμένη πολυστερίνη.
Οι Ολοκληρωμένες Λύσεις περιλαμβάνουν και τις εκάστοτε εποχιακές Διαμορφώσεις των αντίστοιχων Συσκευασιών “IsoBox Puzzle Series”, καλύπτοντας και τις πιο απαιτητικές Προδιαγραφές Μεταφοράς θερμοκρασιακά ευαίσθητων προϊόντων σε σχέση με τον προσδοκώμενο χρόνο μεταφοράς και το θερμοκρασιακό εύρος μεταφοράς αυτών.

Βιομηχανία Τροφίμων